Info om bestyrelsesarbejde i Horsens via www.lrp.dk

LRP

Her kan du læse om bestyrelsesarbejde hos byens førende advokatfirma – LRP i Horsens.

Dit advokatfirma i Horsens

LRP er det største advokatfirma i Horsens. De har 64 medarbejdere ansat, og 24 af dem er jurister. Med 19 års erfaring med juridisk rådgivning og bistand i Horsens-området er LRP et veletableret advokatfirma i Horsens. For dig som klient betyder et veletableret advokatfirma i Horsens, måske dit lokalområde, at du får en solid rådgivning, uanset hvilket juridisk område. LRP bruger daglig sparring som middel til at dygtiggøre advokaterne i Horsens. På den måde bliver hele advokatfirmaet bedre og giver klienterne det bedste produkt.

LRP er et advokatfirma som har været i rygende udvikling. I 2012 blev der foretaget et generationsskifte, og på daværende tidspunkt havde advokatfirmaet i Horsens 8 advokater ansat. I dag (2019) er der, som nævnt, 24 advokater ansat.

Advokatfirmaet i Horsens beskæftiger sig med mange forskellige juridiske områder. LRP dækker alle de privatretslige områder og arbejder med mange områder på erhvervssiden også. Her kan nævnes selskabsret, generationsskifte og bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesarbejde – stort branchekendskab på lrp.dk

Bestyrelsesarbejde er et tillidshverv, hvor medlemmerne skal sikre en sund virksomhed og en sund indtjening. En del af bestyrelsesarbejdet er selskabets generalforsamlinger. Her vil ejere og stiftere som regel deltage og bestyrelsesarbejdet kræver respekt over for de personer, som har lagt meget tid og arbejde i selskabet.

LRP kan bidrage med deres store erfaring med bestyrelsesarbejde, sådan så den respekt og forståelses bliver imødekommet. LRP har, som advokatfirma i Horsens, lavet bestyrelsesarbejde i mange forskellige brancher, og har derved opnået en god portion ekspertise, som dit selskab kan drage nytte af. En anden del af bestyrelsesarbejdet kan være at træffe de ubehagelige beslutninger. Her er det vigtigt at træffe de helt rigtige beslutninger, selvom de er hårde og potentielt rammer mange mennesker. Alt i bestyrelsesarbejdet bliver gjort for at sikre selskabets overlevelse. Det er kernen af bestyrelsesarbejde. Hos LRP kan de medvirke til at disse beslutninger bliver taget og ikke undgået. Det er ligeså stor en fejl ikke at tage den hårde beslutning, blot fordi den er svær. Det kan deres advokatfirma i Horsens hjælpe dit selskab med.

Relaterede nyheder